Вандан өрөмдөх машин

  • Тохируулах хурдтай мини хэмжээтэй өрөмдлөгийн машин

    Тохируулах хурдтай мини хэмжээтэй өрөмдлөгийн машин

    Вандан өрөмдөх машин нь янз бүрийн зориулалтаар ашиглах боломжтой нарийн багаж юм.Санамсаргүй асаахаас сэргийлсэн түлхүүртэй хамгаалалтын унтраалгатай, янз бүрийн материал, зузаантай ажиллах 12 хурдтай.Цутгамал төмрийн ажлын ширээ нь өндрийг тохируулах боломжтой бөгөөд баруун, зүүн тийш 45 градус налуу.Масштабтай ган хашаа нь ажлын хэсгүүдийг тэгшлэх, чиглүүлэх, бэхлэх, давтан өрөмдлөгийн ажлыг зогсооход тусалдаг.